Kategori: Rättsfall


Fordonsansvarig får skärpt straff i Hovrätten

Den tidigare fordonsansvarige på NCC i Uppsala som i Tingsrätten dömdes till 2 år och 3 månaders fängelse för grov trolöshet mot huvudman, har nu fått sitt straff skärpt till 2 år och 6 månader i Hovrätten.


Förmån del av år ger fullt förmånsvärde

En person har påförts bilförmån för helt år. Firmabilen har använts privat endast under perioderna januari – mars samt december aktuellt år. Totalt fyra månader, varför personen menar att förmån av fri bil endast ska utgå för dessa månader.


Max 100 mil men vid 26 tillfällen gav bilförmån

En person som körde en företagsbil max 100 mil privat men vid 26 tillfällen, tycker inte att han behöver betala bilförmån. Skattverket är av en annan uppfattning och har nu fått stöd av Kammarrätten. Grundprincipen om 100 mil och högst 10 tillfällen fortsätter att vara vägledande för Skatteverket.


Företagare fick inte dela upp bilförmån

En fåmansföretagare ville få halverad bilförmån eftersom hon menade att hon inte hade bilförmån mer än halva året. Skatteverket nekade och påförde kvinnan bilförmån för helt år.


Eftertaxerad för köp av testbil

En person har av sitt företag förvärvat en testbil till ett lägre pris än marknadsvärdet. Personen har lämnat oriktig uppgift och det finns därför grund för eftertaxering, enligt Skatteverket.