Kategori Rättsfall


Eftertaxerad för köp av testbil

En person har av sitt företag förvärvat en testbil till ett lägre pris än marknadsvärdet. Personen har lämnat oriktig uppgift och det finns därför grund för eftertaxering, enligt Skatteverket.


Oskälig straffavgift för trängselskatt prövas

Ska man straffas för att man betalar in trängselskatten i rätt tid men till fel konto hos Transportstyrelsen? Det tycker Skatteverket. Men Högsta förvaltningsdomstolen är inte lika säker och vill nu att Kammarrätten ska pröva saken.


Trafikverkets bilupphandling ska göras om

Trafikverkets upphandling av operationell leasing och administration ska göras om. Det beslutade Förvaltningsrätten i Falun på fredagen. Leaseplan vann upphandlingen men Svevia Fastighet & Maskin överklagade.