Kategori: Miljö


Skiftande elbilsstöd i EU

Rabatt på förmånsvärden, laddstolpar på max fem mils avstånd, premier på över 150 000 kronor, fria vägtullar, kollektivkörfältsresor. Flera länder i EU har offensiva satsningar för att öka elbilsförsäljningen, visar Tjänstebilsfaktas utblick.


Förmånsbilar under lupp för statlig utredning

Sverige ska få en fossiloberoende fordonsflotta till 2050. En statlig utredning har nu börjat jobba för att nå målet. En mängd olika styrmedel kommer att utredas, bland annat kring bilförmåner och tjänstebilar.


Upphandlade elbilar rullade 12 mil per månad

Under första halvåret 2012 omfattar den stora Elbilsupphandlingen 84 bilar. Totalt rullade de 6 000 mil. Det motsvarar knappt 12 mil per månad och fordon, eller en knapp halvmil per dag.


Så blir den nya miljöbilsregeln

Sverige får en ny miljöbilsdefinition från 1 januari 2013. Dagens raka gränser skrotas. Nu ska en bils utsläpp sättas i relation till vikten. En bil med tjänstevikten 1 372 kilo får bara släppa ut 95 gram per kilometer. Om den drivs med etanol eller metangas är gränsen 150 gram.


Provrapport: Toyota Prius Plug-in

Hur får man en Toyota Prius som snittar 4,6 l/100 km att att kännas törstig? Man provkör en Ladd-Prius som drar 1,1 l/100 km på pendlarresan och drar 2,0 l/100 km under en provvecka.


Miljöbilspremie till Volvos testbilar

Volvo Personvagnar har hittills fått 400 000 kronor i statliga supermiljöbilspremier för bilar som ingår i bolagets testverksamhet. Det visar Tjänstebilsfaktas granskning av de första utbetalningarna.