Kategori: Miljö


Ökat intresse för miljöanpassade bilar

– Många som väljer fossildrivna fordon vill byta ut sin traditionella bil mot en mer bränslesnål bil, medan de som redan kör miljöbil vill fortsätta med det och gärna gå ett steg längre nästa gång.
Så sammanfattar Eva Morger, kvalitets- och miljöchef på Bilprovningen, en enkät som man genomfört i samarbete med Handelshögskolan vid Umeå universitet och som besvarats av 1 500 bilister.


Trafikverket kritiseras, missar de nya miljöbilsreglerna

Trafikverket hävdar att fyrhjulsdrivna bilar är det största hotet mot att 2015 års koldioxidmål för nya bilar inte nås.

– Att dra alla fyrhjulsdrivna bilar över en kam är lika absurt som när man för några år sedan tyckte att alla så kallade SUV:ar var miljöbovar, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, som istället pekar ut de nya miljöbilsreglerna som boven bakom de ökade koldioxidutsläppen.


Ronny Svensson medverkar på FFF-seminarium

En av deltagarna på seminariet ”Sverige på väg mot fossilfri fordonstrafik ” är Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, som har publicerat en lista över ”fossiloberoende bilar”. Listan baseras på den så kallade FFF-utredningen ”Fossiloberoende fordonsflotta”, som också är temat på seminariet i Göteborg den 14 februari.


Ynnor listar fossiloberoende bilar

Enbart elbilar, laddhybrider och gasbilar är fossiloberoende, enligt Ronny Svensson på tjänstebilsföretaget Ynnor AB.
– Med vår lista över fossiloberoende modeller vill vi hjälpa till att sikta mot en fossiloberoende framtid, säger han.


Ny enhet för fordonsgas

Nu börjar fordonsgas säljas i kronor per kilo istället för, som tidigare, i kronor per kubikmeter. Antalet publika tankställen för gas ökar också och uppgår idag till 147 stycken.


Bil Sweden kritiserar FFF-utredningen

BIL Sweden anser att utredningen Fossiloberoende fordonsflotta 2030 saknar en övergripande strategi och en beskrivning av ett långsiktigt arbetssätt för att nå målet fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det saknas också en samhällsekonomisk analys.


FFF-förslag om bilförmån med miljöprofil

Förutom förslaget att höja förmånsvärdena utan att miljöanpassa systemet, föreslår FFF-utredningen också att man behåller det nuvarande systemet men lägger till en koldioxidparameter som kan höja eller sänka förmånsvärdet beroende på utsläppsnivån.


Skarpa förslag saknas i FFF-utredningen

Höjda förmånsvärden 2015 utan miljöprofil. Det är vad professor Thomas B Johansson hade att bjuda tjänstebilsförarna på när han presenterade utredningen Fossiloberoende Fordonsflotta, FFF.
– Ett hafsverk, kallar tjänstebilsexperten Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, det hela.


Miljökrav dåliga för miljön

Miljökrav vid offentlig upphandling leder inte automatiskt till minskad miljöbelastning. Marknadens aktörer kan tvärtom leda till att miljöstyrda inköp ökar efterfrågan på konventionella produkter.


Miljöpartiet på Stora Tjänstebilsdagen

En av gästföreläsarna på Stora Tjänstebilsdagen i Stockholm den 10 december är riksdagsledamoten och ekonomiskpolitisk talespersonen Per Bolund från Miljöpartiet, som siktar på att ingå i en rödgrön regering efter riksdagsvalet 2014.