Kategori Miljö


Remissvar: Ny miljöbilsregel dödar biobränslen

Det råder närmast panik i den svenska biobränslebranschen, som nu börjar stagnera. Det framgår av remissvaren på förslaget om nya miljöbilsregler. Tjänstebilsfakta har läst alla svar och hittar hård kritik mot regeringen även från bilbranschen.


Allt fler dieselbilar hos svenska myndigheter

Andelen dieselbilar ökade markant under 2011 jämfört med året före bland inköpta och leasade bilar hos landets myndigheter, från 57 procent till 68 procent. Bilar med alternativ teknik – el, gas eller etanol – minskade från 34 procent 2010 till 26 procent 2011. Det framgår av Transportstyrelsens årliga sammanställning.


Så här blir de nya miljöbilsreglerna

Nästa år införs nya miljöbilsregler. Gränsen för koldioxidutsläppet knyts då till bilens vikt, i stället för dagens raka CO2-gräns. Tyngre bilar får därmed släppa ut mer koldioxid än lättare. Gas- och etanolbilar får en 57-procentig rabatt på sina utsläpp jämfört med bensin- och dieselbilar.


Miljöbilsreglerna slår hårt mot fossildrivet

Bara fyra procent av nu aktuella bilar på den svenska marknaden klarar den nya miljöbilsregeln, 103 av 2 577 bilar. Av dessa 103 är endast sju dieseldrivna. Övriga är el-, elhybrid-, gas- eller etanolbilar. Det visar Tjänstebilsfaktas utdrag ur Ynnor Autonets bildatabas.


Ynnor på DN Debatt 14/4: “Vi måste få veta vilka miljöbilsreglerna blir”

Sveriges klimatministrar, de centerpartistiska statsråden Lena Ek (C), miljöminister, och Anna-Karin Hatt, energiminister, efterlyste på DN Debatt 5/4 en ”strategi för miljöbilar efter 2013”. Det är de inte ensamma om. Det har övriga Sverige som på olika sätt är beroende av sin bil, privat eller i tjänsten, gjort länge.


Förvirring kring supermiljöbilspremie

Supermiljöbilspremien som infördes den 1 januari i år har tagit Transportstyrelsen, som sköter utbetalningarna, på sängen. Hittills väntar ett 30-tal bilägare på besked. För bilar med olika ägare och brukare går premien till ägarna. Men reglerna är otydliga.
– Ännu ett hafsverk från miljöministerhåll, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilskonsulten Ynnor AB.


Kommentar: Renault i täten för smartare elbilar

Franska Renault leder just nu utvecklingen av den elektrifierade framtiden. Märket har en tydlig plan för introduktion av nya modeller, en attraktiv prissättning, en smart lösning med batterihyra för att sänka köparens totalkostnad, och dessutom helt nytänkta produkter för eldrivna urbana transporter.


OKQ8 sätter upp laddstolpar vid Europavägar

OKQ8 ska sätta upp stolpar för snabbladdning av elbilar vid sina stationer, i ett första skede utefter Europavägarna mellan Stockholm och Göteborg, Stockholm och Malmö samt Malmö och Göteborg.