Kategori Miljö


Effektiva kupéfilter i moderna fordon

Bilar är mycket effektivare än vad man tidigare trott på att stänga ute farliga luftföroreningar. Det visar forskning som Trafikverket har beställt för att se hur luften i vägtunnlar påverkar människor som färdas i dem.


Här är alla miljöbilar 2013

Från och med den 1 januari 2013 skärps statens definition för vilka bilar som ska femårig befrielse från fordonsskatt. Bilens maximala CO2-utsläpp varierar beroende på bilens vikt.


Skiftande elbilsstöd i EU

Rabatt på förmånsvärden, laddstolpar på max fem mils avstånd, premier på över 150 000 kronor, fria vägtullar, kollektivkörfältsresor. Flera länder i EU har offensiva satsningar för att öka elbilsförsäljningen, visar Tjänstebilsfaktas utblick.


Förmånsbilar under lupp för statlig utredning

Sverige ska få en fossiloberoende fordonsflotta till 2050. En statlig utredning har nu börjat jobba för att nå målet. En mängd olika styrmedel kommer att utredas, bland annat kring bilförmåner och tjänstebilar.


Så blir den nya miljöbilsregeln

Sverige får en ny miljöbilsdefinition från 1 januari 2013. Dagens raka gränser skrotas. Nu ska en bils utsläpp sättas i relation till vikten. En bil med tjänstevikten 1 372 kilo får bara släppa ut 95 gram per kilometer. Om den drivs med etanol eller metangas är gränsen 150 gram.