Kategori Miljö


Snabbladdad hybrid i Elbilsupphandlingen

Mitusbishi Outlander laddhybrid är den senaste modellen som ingår i Elbilsupphandlingens ramavtal. Det är också den första laddhybriden på den svenska marknaden som kan snabbladdas.


Biogas bortkastad på personbilar

Biogas gör störst klimatnytta i tunga fordon och fartyg. För geografisk utspridd användning i personbilar leder till ökad användning av fossil naturgas. Det menar miljöprofessor Per Kågeson och forskaren Lina Jonsson i en utredning.


Effektiva kupéfilter i moderna fordon

Bilar är mycket effektivare än vad man tidigare trott på att stänga ute farliga luftföroreningar. Det visar forskning som Trafikverket har beställt för att se hur luften i vägtunnlar påverkar människor som färdas i dem.


Här är alla miljöbilar 2013

Från och med den 1 januari 2013 skärps statens definition för vilka bilar som ska femårig befrielse från fordonsskatt. Bilens maximala CO2-utsläpp varierar beroende på bilens vikt.


Skiftande elbilsstöd i EU

Rabatt på förmånsvärden, laddstolpar på max fem mils avstånd, premier på över 150 000 kronor, fria vägtullar, kollektivkörfältsresor. Flera länder i EU har offensiva satsningar för att öka elbilsförsäljningen, visar Tjänstebilsfaktas utblick.


Förmånsbilar under lupp för statlig utredning

Sverige ska få en fossiloberoende fordonsflotta till 2050. En statlig utredning har nu börjat jobba för att nå målet. En mängd olika styrmedel kommer att utredas, bland annat kring bilförmåner och tjänstebilar.