Kategori: Miljö

Diesel

Dieselbilar är utrustade med direktinsprutade turbomotorer, vilket gör bilarna mycket bränslesnåla. Ur miljösynpunkt har dieselbilarna...

DME

DME, Dimetyleter, är en färglös gas som kan användas som bränsle i dieselmotorer. DME kan...

Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Buller mäts i decibel, dB. Decibel mäts i en så...

Bra miljöval

Idag klarar inte några bilmodeller Naturskyddsföreningens krav för ”Bra Miljöval”.

Biogas

Metangas finns i två olika varianter: naturgas och biogas. Till innehållet är både naturgas och...

Avgasrening

Hur stora mängder hälsofarliga avgaser en bil släpper ut beror dels på bränsleinsprutningen och förbränningen...

Avgasmätning

Alla nya bilmodeller som ska säljas inom EU måste testas för att kontrollera att de...

Avgaser

I avgaserna från en vanlig personbil finns över 10 000 olika kemiska ämnen. Många av...