Kategori Miljö


Tyskland stoppar hårdare utsläppskrav

Tyskland har stoppat förslaget till hårdare krav på koldioxidutsläpp från nya bilar. Nu anklagas tyska politiker för politisk utpressning mot andra medlemsländer, och hela historien kryddas med att BMW:s ägare har betalat miljoner i gåvor direkt till det tyska regeringspartiet CDU.


25 procent biodrivmedel 2020

Målet för biodrivmedel bör vara 25 procent av drivmedelsmarknaden 2020. Det tycker Biodriv, ett nybildat nätverk för företag och organisationer i biodrivmedelsbranschen.


Chockhöj trängselskatten

Sedan trängselskatten infördes i Stockholm 2007 har dess ursprungliga syfte, att minska trängseln och förbättra miljön, omtolkats. Från styrmedel för bättre miljö till kollekthåv för pengar till ny infrastruktur.


Bil Sweden tar klimatinitiativ

Medan Dagens Industri den 21 september publicerade en artikel med rubriken “Frontalkrock om svensk bilprognos”, som handlar om två bråkande professorer i den statliga utredningen “Fossiloberoende Fordonsflotta” (FFF), så tar Bil Sweden initiativ till en ny “nollvision” om just en fossiloberoende fordonsflotta.


100 000 kronors skillnad mellan elbil och bensinslukare

Regeringens utredare föreslår att snålbilsköpare ska premieras medan de som väljer törstiga bensinbilar ska straffbeskattas. Målet är att vägtrafiken ska vara fossiloberoende år 2030. Trots det tror utredaren att hälften av dagens fossildrivna bilar fortfarande kommer att rulla på våra vägar om sjutton år.