Kategori Miljö


Oklart om nya mätmetoder

I år ska det föråldrade systemet att mäta nya bilars utsläpp ersättas med mer verklighetsbaserade mätmetoder, men under övergångsperioden på...