Kategori: Miljö


Laddplatser på kommunal mark

Kommuner har möjlighet att inrätta laddplatser på sin egen mark med stöd i trafikförordningen (1998:1276). För att besluta om en...