Kategori Miljözon


Undantag från miljözoner

Räddningstjänsten, färdtjänst och fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är några av de undantag som regeringen vill införa när förslaget till...

Samråd om miljözoner

Transportstyrelsen har bjudit in ett antal kommuner till samråd om miljözoner, deras erfarenhet av hur trafikregler följs och om olika...