Kategori Miljözon


Beslut om miljözoner

Regeringen har beslutat att kommuner från och med 1 januari 2020 ska kunna införa två nya miljözoner för personbilar, lätta...


Undantag från miljözoner

Räddningstjänsten, färdtjänst och fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är några av de undantag som regeringen vill införa när förslaget till...