Kategori: Klimatsmart


Laddplatser på kommunal mark

Kommuner har möjlighet att inrätta laddplatser på sin egen mark med stöd i trafikförordningen (1998:1276)....