Kategori: Klimatsmart

utsläpp av koldioxid

Minskade utsläpp 2019

Under 2019 minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med 2 procent. Bakom minskningen ligger ökad användning av biodrivmedel och mer...


Laddplatser på kommunal mark

Kommuner har möjlighet att inrätta laddplatser på sin egen mark med stöd i trafikförordningen (1998:1276). För att besluta om en...