Kategori: Bonus malus

malus bil


Tabell över malus

Den 1 juli 2018 sjösattes Bonus-malussystemet. Detta är effekterna av malus från och med 1 april...

bonus malus


Bonus-malus

Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet. Bonus-malus ökar incitamenten att köpa nollutsläppande bilar...