Kategori Bonus malus


De snuvas på klimatbilsbonusen

Under de första hundra dagarna bytte 263 potentiella klimatbonusbilar ägare efter första påställningen. De är därför diskvalificerade från att ge...