Kategori: Bonus malus

BONUS MALUS


Bonus malus

Den 1 juli 2018 infördes en ny fordonsskatt för nya bilar, den reviderades nu till 1 april 2021 den nya...

bonus


Tabell över bonus

Den 1 juli 2018 sjösattes Bonus-malussystemet. Detta är effekterna av bonus från och med 1 april 2021. Se nedan tabell: g/km...

malus bil


Tabell över malus

Den 1 juli 2018 sjösattes Bonus-malussystemet. Detta är effekterna av malus från och med 1 april 2021. Se nedan tabell: Bensin...

bonus malus


Bonus-malus

Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet. Bonus-malus ökar incitamenten att köpa nollutsläppande bilar och på så vis bidra...