Kategori: Försäkring


Färre stulna personbilar

2018 minskade antalet efterlysta personbilar med fyra procent. Även andelen efterlysta bilar som inte återfunnits minskade. 2018 efterlystes 7 925...