Kategori: Försäkring


Färre stulna personbilar

2018 minskade antalet efterlysta personbilar med fyra procent. Även andelen efterlysta bilar som inte återfunnits...

Försäkring, utvärdering

Förutom själva försäkringsupplägget, innehållet, som skiljer sig mellan olika bolag, kan skillnad i premien uppnås...

Försäkring, upphandling

I varje försäkringsupplägg finns en årlig huvudförfallodag, då samtliga försäkringar mellan bolaget och kunden kan...