Kategori Försäkring


Färre stulna personbilar

2018 minskade antalet efterlysta personbilar med fyra procent. Även andelen efterlysta bilar som inte återfunnits minskade. 2018 efterlystes 7 925...

Försäkring, utvärdering

Förutom själva försäkringsupplägget, innehållet, som skiljer sig mellan olika bolag, kan skillnad i premien uppnås genom olika bonus och självrisk....

Försäkring, upphandling

I varje försäkringsupplägg finns en årlig huvudförfallodag, då samtliga försäkringar mellan bolaget och kunden kan sägas upp. Då har företaget...