Kategori Försäkring

Försäkring, utvärdering

Förutom själva försäkringsupplägget, innehållet, som skiljer sig mellan olika bolag, kan skillnad i premien uppnås genom olika bonus och självrisk....

Försäkring, upphandling

I varje försäkringsupplägg finns en årlig huvudförfallodag, då samtliga försäkringar mellan bolaget och kunden kan sägas upp. Då har företaget...