Kategori: Företagets bilinnehav

Finansiering

Finansieringen av vagnparken är en stor och tung kostnad. Utbudet av finansieringsformer på finansmarknaden utökas hela tiden, men de kan...

bilskatt


Skatter

Bilinnehavet genererar olika skatter. I det här kapitlet behandlar vi främst fordonsskatt,skatt på bilförmån och på andra förmåner samt andra...

wltp


WLTP

Från och med 1 januari 2020 ska fordonsskatten baseras på bilens högsta blandade koldioxidvärde.I de allra flesta fall är det...