Kategori: Finansiering

Ramavtal, Finansiering

Ramavtalets funktion är att klargöra villkoren mellan kund och leverantör. Ramavtalet är överordnat det enskilda...

Open calculation

Open calculation är en produkt som är väletablerat i USA och övriga Europa. Avtalet syftar...

Operationell leasing

Leasing där mer än endast finansieringen är en del av leasingkostnaden. Contract hire och fullserviceleasing...

Finansiering

Finansiering av bilen är företagets största kostnad vid tillfredställandet av bilbehovet. Företaget kan finansiera sitt...

Stibor

Stibor- Stockholm Interbank Best Offered Rate – är en daglig referensränta som beräknas som ett...

Statsskuldsväxlar

Statsskuldsväxlar noteras (handlas) mot nittiodagars statsskuldsväxlar, SSV90. Denna notering följer ränteutvecklingen. SSV90 noteras dagligen på...

Smittad bil

Om bilen ägts av privatperson eller ej momspliktigt företag är momsen inte längre avdragsgill vid...

Skruvning av ränta

Ett sätt för leasegivaren att försöka dölja otillbörliga räntehöjningar är att skruva upp räntan på...

Räntehissen

Räntehiss innebär att vid ränteuppgång höjer leasegivaren med lite mer än befogat i jämförelse med...

Räntegolv

Leasegivaren kan sätta ett så kallat räntegolv, det vill säga att när räntan höjs så...