Kategori: Finansiering

Räntebindning

Det är svårt för leasetagaren att kontrollera och följa utvecklingen på räntemarknaden. Kritik har genom åren ofta riktats mot finansbolagen...

Finansiell leasing

Finansiell leasing är den vanligaste leasingformen för bilar i Sverige. Finansiell leasing betyder att ett företag finansierar bilen via ett...