Kategori Finansiering

Ränteangivelse

I avtalsskrift sägs ofta att räntan baseras på t ex SSV90 + en procentsats. Exempelvis SSV90 + 2%. Det medför...

Räntebindning

Det är svårt för leasetagaren att kontrollera och följa utvecklingen på räntemarknaden. Kritik har genom åren ofta riktats mot finansbolagen...

Finansiell leasing

Finansiell leasing är den vanligaste leasingformen för bilar i Sverige. Finansiell leasing betyder att ett företag finansierar bilen via ett...

TCO

TCO, står för Total Cost of Ownership, och kallas ibland på svenska livscykelkostnad, eller innehavskostnad. Det är ett sätt att...