Kategori: Elbil

charging post


För få laddstolpar i Sverig

M Sverige, tidigare Motormännen har för tredje året genomfört en kartläggning av antalet publika laddstolpar...

laddbara bilar

Export av laddbara bilar

Exporten av begagnande laddhybrider har under de senaste åren ökat påtagligt, och 2019 var inget...