Kategori: Elbil

charging post


För få laddstolpar i Sverig

M Sverige, tidigare Motormännen har för tredje året genomfört en kartläggning av antalet publika laddstolpar i Sverige. Kartläggningen bygger på...

laddbara bilar

Export av laddbara bilar

Exporten av begagnande laddhybrider har under de senaste åren ökat påtagligt, och 2019 var inget undantag. Under året exporterades 5 789...