Kategori: Ekonomi


Dieselpriset högre än bensinpriset

En liter diesel kostar nu mer än en liter bensin. Det ovanliga inträffade när bensinpriset sänktes på tisdagen, medan dieselpriset lämnades oförändrat.


40 000 miljöbilar slapp trängselskatt i augusti

På grund av ett tekniskt fel hos Transportstyrelsen slapp ägare till 40 000 miljöbilar betala trängselskatt i augusti. Det handlar om miljöbilar som var befriade från trängselskatt till och med den 31 juli 2012.


De fick de första 130 supermiljöbilspremierna

Tjänstebilsfakta har granskat alla utbetalningar av supermiljöbilspremien till och med den 20 augusti. Därefter har vi jämfört med vägtrafikregistret per den 31 juli för att se vad som har hänt med bilarna efter utbetalningen.


Få miljöbilspremier går direkt till slutkund

Statens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor betalas i huvudsak ut till banker, bilhandlare och generalagenter. Knappt en fjärdedel går direkt till ”riktiga” köpare. Övriga slutkunder måste själva se till att få del av premien. Det visar nyhetsbrevet Tjänstebilsfaktas granskning av de första 130 utbetalningarna.


Höjt prisbasbelopp 2013

Prisbasbeloppet höjs med 500 kronor till 44 500 kronor för 2013, meddelar Statistiska Centralbyrån. Basbeloppet används bland annat för att räkna ut förmånsvärden på bilar.


Varning för momschock på tjänstebilar med kort körsträcka

Många företag riskerar en skattesmäll för att deras bilar körs för lite i tjänsten. Nästan en fjärdedel av milersättningarna under 2011 avsåg körsträckor under gränsen för momsavdrag, 100 mil.
– Vi vill höja en rejäl varningsflagg för detta och personalbilarna är en särskild riskgrupp, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor AB.


Vinstlott för förare av laddhybrid med dieselmotor

Den som har laddhybridbil med dieselmotor som tjänstebil, kan få 9,50 kronor per tjänstemil skattefritt av arbetsgivaren, inte 6,50 kr som normalt gäller för dieselbilar. Det har Skatteverket slagit fast, sedan Tjänstebilsfakta uppmärksammat myndigheten på oklarheten i regelverket.


Frågor och svar om supermiljöbilspremien

Förvirringen kring supermiljöbilspremien har varit stor sedan den infördes vid årsskiftet. Transportstyrelsen, som har fått i uppdrag att administrera premieutbetalningarna, togs på sängen när man fick de otydliga direktiven i knät. En del frågetecken börjar nu räta ut sig. Vi berättar om fallgroparna och vad som gäller.


Sänkt fordonsskatt för törstiga dieselbilar

Samtidigt som de nya miljöbilsreglerna ska träda i kraft, ändras också fordonsskatten. I dag tar staten betalt för varje gram koldioxid över 120 som bilen släpper ut per kilometer. Nivån sänks från 2013 till 117 gram.


Delat drivmedelskort billigare än kompenserad förare

Att kompensera förare för stigande bränslepriser är en kostsam affär för företaget. Men det finns en smartare lösning, kan nyhetsbrevet Tjänstebilsfakta avslöja. Den heter ”split-kort”, eller delat drivmedelskort.