Kategori: Ekonomi


Trängselskatten höjs i Stockholm

Trängselskatt införs på Essingeleden redan innan Förbifart Stockholm står färdig och trängselskatten höjs med upp till 75 procent om dagen.


Dags att kontrollera kontrolluppgiften

Kontrolluppgifterna för inkomståret 2013 skickas ut nu i januari. Här går vi igenom vad som gäller för bilförmån, arbetsresor och egen bil i tjänst.


Jämförelse av de två FFF-förslagen

FFF-utredningen innehåller två förslag till förändrad förmånsbeskattning av tjänstebilar. I båda FFF-förslagen utgår man från dagens formel för att beräkna förmånsvärdet. I det ena förslaget kompletteras dagens nivåer på förmånsvärdet med en parameter som är beroende av bilens koldioxidutsläpp.


Lika billigt att ha förmånsbil som för sjutton år sedan

Trots att förmånsvärdet för tjänstebil ökar något 2014 jämfört med i år, skattar en tjänstebilsförare lika mycket nu för förmånen som när reglerna infördes för 17 år sedan. Samtidigt har konsumentprisindex ökat med 22 procent och kostnaderna för att själv äga sin bil med hela 69 procent.


Förslag till ny tjänstebilsbeskattning

Vid presentationen av den statliga utredningen Fossiloberoende Fordonsflotta (FFF) i Almedalen, avslöjade utredarna att de överväger att föreslå en förändring av förmånsbeskattningen av tjänstebilar.


Beräkning av den nya skatten för nio olika bilar

Ynnor har räknat på det nya förmånsvärdet för dels några av marknadens billigaste bilmodeller, dels några vanliga tjänstebilar, och kommer där fram till att förmånsvärdet ökar direkt med mellan 110 kr och 4 630 kr i månaden, om det nya förslaget skulle gå igenom.


Ynnor kommenterar förslaget

– Trots att förslaget till ny förmånsbeskattning av tjänstebilar kommer att slå hårt mot landets tjänstebilsförare, så är det här ändå helt rätt väg att gå, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilsförlaget Ynnor.