Kategori: Dagens tjänstebil

Finansiering

Finansieringen av vagnparken är en stor och tung kostnad. Utbudet av finansieringsformer på finansmarknaden utökas hela tiden, men de kan...

BONUS MALUS


Bonus malus

Den 1 juli 2018 infördes en ny fordonsskatt för nya bilar, den reviderades nu till 1 april 2021 den nya...

bilskatt


Skatter

Bilinnehavet genererar olika skatter. I det här kapitlet behandlar vi främst fordonsskatt,skatt på bilförmån och på andra förmåner samt andra...

bilförmån


Vad är en bilförmån?

Om arbetsgivaren väljer att tillfredsställa både sitt eget och den anställdes bilbehov genom att tillhandahålla bil, måste den anställde betala...

wltp


WLTP

Från och med 1 januari 2020 ska fordonsskatten baseras på bilens högsta blandade koldioxidvärde.I de allra flesta fall är det...