Kategori: Bilmarknaden


Volvo sänke på nybilsmarknaden

Under april minskade antalet nyregistrerade personbilar med nästan 12 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år har...


Hellre bonus än malus

Mer elektrifiering, biodrivmedel och energieffektivisering är förutsättningar för att nå målet att minska vägtrafikens koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030....