Kategori Bilmarknaden


Köps det några supermiljöbilar utan subventioner?

Hittills i år har 1 458 supermiljöbilspremier betalats ut och kvar finns pengar till ungefär lika många. Sedan är pengarna slut. Men leverantörerna fortsätter presentera nya modeller. Nu oroas bilbranschen att marknadens efterfrågan inte finns kvar när subventionerna försvinner.


Höjdpunkter inför Almedalen

I Visby samlas i nästa vecka tusentals politiker, lobbyister och journalister, anställda på myndigheter och intresseorganisationer, samt en och annan ”intresserad allmänhet” för den årliga Almedalsveckan.