Kategori: Bilförmån

Jämkning, lätt lastbil

Vid beskattning av bilförmån för lätta lastbilar tillämpas en jämkningsschablon som är knuten till basbeloppet...

Jämkning vid sjukdom

Bilförmånen kan jämkas om föraren blir sjuk, så att ett absolut hinder att nyttja bilen...

Jämkning uppåt

Jämkning kan göras både nedåt och uppåt, där det senare alternativet ofta initieras av Skatteverket....

Jämkning

Endast företaget kan ansöka hos Skatteverket om preliminär jämkning. Ansökan ska göras hos det skattekontor...

Extrautrustning

Extrautrustning är ur beskattningshänseende all utrustning som har med bilens funktion att göra, men som...

Buy out

Buy out är alternativ där föraren avstår från en förmånsbil i utbyte mot en högre...