Kategori: Bilförmån

Nedsättning av förmånsvärde

Nedsättning av förmånsvärdet görs av företaget utan att någon ansökan behöver göras hos Skatteverket. Vid nedsättning sänks både företagets sociala...

Bilpool

Bilpool är i första hand en ekonomiskt effektiv lösning. En nackdel är att antalet bilar är färre än antalet förare,...

Bruksbil

Bruksbilen får bara användas i samband med tjänsteresa samt mellan övernattningsbostad och förrättningsplats. Det gäller även resor mellan hemmet och...