Kategori: Bilförmån

Extrautrustning

Extrautrustning är ur beskattningshänseende all utrustning som har med bilens funktion att göra, men som inte ingår i det pris...

Buy out

Buy out är alternativ där föraren avstår från en förmånsbil i utbyte mot en högre lön. Föraren måste själv tillfredsställa...

Company car

Company car är en kombination av bruksbil och buy out, där företaget köper ut förarens möjligheter att använda förmånsbil för...

Förmånsbil

Om företaget väljer att tillfredsställa både sitt eget och förarens bilbehov med en av företaget tillhandahållen bil, måste både företaget...

Bilförmån

Uttrycket ”förmånsbil” (en förmånsbeskattad tjänstebil) anges av Skatteverket uppkomma ”…när skattskyldig för privat bruk i mer än ringa omfattning nyttjar...

Bränsleförmån

Förutom förmånsskatten ska föraren betala en rörlig del, beroende på hans privatkörning. Föraren ska själv betala allt bränsle för förmånsbilen,...

Nedsättning av förmånsvärde

Nedsättning av förmånsvärdet görs av företaget utan att någon ansökan behöver göras hos Skatteverket. Vid nedsättning sänks både företagets sociala...

Bilpool

Bilpool är i första hand en ekonomiskt effektiv lösning. En nackdel är att antalet bilar är färre än antalet förare,...