Kategori: Bilförmån


Basbeloppet höjs 2018

Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor, vilket är en höjning med 700 kronor jämfört med 2017....