Kategori: Bilförmån

bilförmån


Vad är en bilförmån?

Om arbetsgivaren väljer att tillfredsställa både sitt eget och den anställdes bilbehov genom att tillhandahålla bil, måste den anställde betala...