Kategori: Bildatabas

FCA

Forward Collision Alert – varnar föraren både visuellt och med ljud att det finns risk...

FDI

Following Distance Indication – visar föraren avståndet till framförvarande fordon.

TSR

Traffic Sign Recognition

LDW

Lane Departure Warning

CMB

Colision Mitigating Braking – mäter avstånd till framförvarande fordon. Om säkerhetsavståndet underskrids minskas hastigheten automatiskt...

Adaptiv farthållare

Adaptiv Cruise Control, ACC Aktiva eller adaptiva farthållare hjälper till att hålla ett givet avstånd...

BMT

BlueMotion Technology

TSA, Trailer Stability Assist

Släpvagnstabilisering: Minskar risken att få sladd och förlora kontrollen över släpet. Genom att kontinuerligt analysera...

PCS

Pre-collision System Toyota: Pre-Crash Safety System Volvo: Volvo City Safety Mercedes: Pre-Safe-system Audi: Pre sense...

DSR

Downhill Speed Regulation (DSR) hjälper föraren att köra nedför branta utförslut. Systemet håller hastigheten konstant...