Kategori Bildatabas

GDI insprutning

Gasoline Direct Injection. En speciell teknik för direktinsprutning i bensinmotorer och som utvecklades av Mitsubishi 1996. GDI används även av...

LEV

Renault, Low Emission Vehicle. Andra märken använder sig av benämning ECO.

VDIM

Vehicle Dynamics Integrated Management, Dynamisk stabilitetskontroll.

EBS

Aktiva bromsljus (EBS), blinkar vid snabb inbromsning.

HDC

Hill Descent Control, Downhill Speed Regulation. Stadig, kontrollerad körning nedför branta backar utan att använda bromsarna: med ett tryck på...

DIG-S

Direct Injection Gasoline Supercharged, Direktinsprutad, kompressormatad bensinmotor.

Elektronisktstyrda luftspjäll

De optimerar bilens aerodynamiska egenskaper genom att automatiskt justera luftflödet till kylaren beroende på motorns behov av kylning, vilket ger...

ESM

Energy Smart Management. Med det här systemet kan man optimera energiförbrukningen och ladda batteriet tack vare energiåtervinningen när man bromsar...

TSA, Traficc Sign Assistant

Igenkänning av trafikskyltar. Traffic Sign Assistant, TSA, håller föraren informerad i realtid om trafikrestriktioner och minns om de fortfarande gäller....