Brist på HVO kan slå ut subventionerade mackar

Med de nya kraven på inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen kan tillgången på HVO bli så begränsad att leverantörerna slutar med ren HVO. Bristen kan göra att de HVO100-mackar som fått statligt stöd från Klimatklivet riskerar stå oanvända de närmaste åren.

- Bolagen måste fokusera på reduktionsplikten och särskilt diesel har en tuff reduktionspliktsnivå, konstaterar Ebba Tamm, produkt- och miljöspecialist på branschorganisationen SPBI.
De senaste åren har HVO-inblandningen i fossil diesel legat på 18-19 procent. När reduktionsplikten införs den 1 juli måste nivån höjas, vid inblandning av HVO, till 20,9 procent, följande år 21,5 procent och 22 procent 2020. Annars riskerar drivmedelsleverantörerna få betala böter.
Enligt en ny rapport från Energimyndigheten kommer det att bli en utmaning att få dagens HVO-produktion att räcka till, trots att det mesta importeras från Nederländerna och Finland.
Samtidigt ingår inte ren biodiesel, som HVO100, i reduktionsplikten. Eftersom endast två bilmärken i dagsläget garanterar tankning med HVO100, Citroën och Peugeot, så går nästan all ren HVO till de tunga transporterna.
Energimyndigheten konstaterar att det är osäkert hur tillgången på ren HVO kommer se ut de kommande åren, eftersom drivmedelsleverantörerna kan tvingas prioritera låginblandad HVO till personbilar framför HVO100 till tunga transporter, för att undvika böter.
Enligt Energimyndigheten är det mest troliga att drivmedelsleverantörerna kommer prioritera att uppnå reduktionsnivåerna framför att säkerställa att ren HVO kan tillhandahållas. Här kan alltså de tunga fordon som idag tankas med HVO100 tvingas tillbaka till dieselpumparna.
Myndigheten uttrycker en oro över att de HVO100-pumpar som staten via Klimatklivet givit stöd till kommer att tvingas stå tomma de kommande åren, om det inte finns ren HVO att tillgå på marknaden.
En del drivmedelsleverantörer använder HVO100-pumparna för att uppfylla pumplagen, som är en skyldighet att tillhandahålla ett förnybart drivmedel på de flesta mackar.
- Men man måste faktiskt inte sälja något, vilket ju är fallet med E85 numera, konstaterar Ebba Tamm.

Läs mer och anmäl dig till Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart vagnpark i Stockholm den 29 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera