Bonuspengarna slut för 2022

Det återkommande problemet med att de avsatta medlen för bonusutbetalningar inte räcker, är redan här för år 2022. Eller i klar text den budgeterade summan för bonusutbetalningen är förbrukad.

Detta innebär att bilar som sätts i trafik, och är bonus berättigade, inte kommer få någon bonus om regeringen och riksdagen inte tillförmedel. Principen för utbetalning av bonus är El, Laddhybrider med ett CO2 utsläpp lägre än 60 gram per km samt CNG gasbilar erhåller en bonusutbetalning. Kravet är att bilen inte är omregistrerad före bonusutbetalningen samt har innehavts minst 6 månader. Transportstyrelsen tillämpar utbetalning efter 6,5 månader innehav. Detta innebär att bilar som är ny registrerade efter 15 juni 2021 utbetalas på 2022 årsbudget. Riksdagens beslutade budget för år 2022 är 3,9 miljarder kronor.

Ynnor har följt utvecklingen sedan Transportstyrelsen överraskande besked i augusti 2021 att pengarna var slut för 2021. Detta medförde att bilar som var levererade från 15 februari och framåt fick vänta på bonusutbetalningen. Efter debatt och beslut i Riksdagen tillfördes 1,9 miljarder kronor med utbetalning till ägarna från 1 december 2021. En försening med drygt tre månader. Försäljningen av El och laddhybrider säljs i en större omfattning än som har prognostiserat av politikerna, vilket lett till att det är det samma problem igen, de budgeterade pengarna är slut enligt Ynnors uppföljning och beräkningar.

Så har vi beräknat utifrån Transportstyrelsens registrering siffror.

Elbilar bonus 70 000 kr

TidsperiodAntal bilarBonus att utbetala
juli-December 202138 6332 704 310 000 kr
15 juni -1 juli 2021  2 951   206 570 000 kr
Hittills 2022 -12 jan  1 247     87 290 000 kr
  2 998 170 000 kr

Laddhybrider genomsnittsbonus 23 000 kr

TidsperiodAntal bilarBonus att utbetala
juli-December 202133 113761 599 000 kr
15 juni -1 juli 2021  3 659  84 157 000 kr
Hittills 2022 -12 jan  1 223  28 129 000 kr
  873 885 000 kr

För närvarande är summan för bonusutbetalningar för berättigade bilar som skall betalas ut av Transportstyrelsen under innevarande år 3 872 055 000 kr dvs nästan 3,9 miljarder. Det är det belopp som är beslutat av riksdagen skall räcka för hela 2022. Enligt Ynnors beräkningar är behovet att tillföra ytterligare 4 miljarder kronor för att täcka de bonus bilar som kommer att registreras fram till den 15:e juni 2022. Detta är ett beslut som skyndsamt riksdagen måste ta. Bilar som registreras efter den 15 juni kommer att påverkas av 2023 års budget.

Gasbils försäljningen är så marginell så den har vi inte ens tagit med i våra beräkningar, men varje gasbil som säljs tär ytterligare på budgeterade pengar.