Bonus malus höjs 1 april 2021

Efter att ha passerar alla instanser är det nu klart att fordonsskatten på nyproducerade förbränningsbilar och hybrider höjs den 1 april.

Bonusen som betalas ut till köpare av nollutsläppsfordon, som elbilar och vätgasbilar, höjs från 60.000 till 70.000 kronor. Medan den maximala bonusen för laddhybrider sänks till 45.000 kronor. Det blir dyrare med nya renodlade förbränningsbilar som enbart går på diesel och bensin. Släpper de ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer kommer man få betala ännu mer i skatt. Höjningen blir 25 kronor per g/kilometer för utsläpp utöver 90 g/km. 

Tanken är att dessa åtgärder ska minska transportsektorns utsläpp med 70 procent fram till 2030.

De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2021 om Riksdagen godkänner budgetpropositionen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.