Biogas i fokus för Klimatklivet

Naturvårdsverket har fattat beslut om att bevilja 151 nya lokala klimatinvesteringar inom ramen för Klimatklivet. Nio av dem avser biogasanläggningar, men flest ansökningar hittills, 478, har godkänts för laddplatser, som tillsammans får sammanlagt drygt 159 miljoner kr i stöd.

Av de 151 ansökningar som den här omgången får stöd från Klimatklivet, avser nio nya anläggningar för produktion och distribution av biogas, som tillsammans får 60 miljoner kronor i.
Tillsammans med tidigare beviljade åtgärder kommer de nya anläggningarna innebära att 325 GWh mer biogasdrivmedel produceras; en ökning med över 25 procent jämfört med 2015 års produktion. Biogasen är ett av de fordonsbränslen som har minst klimatpåverkan och fyller en viktig funktion i att nå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030.
- Biogasanläggningarna är de största bland Klimatklivets åtgärder. De har potential att ge mycket omfattande utsläppsminskningar, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet.
Bland biogasåtgärderna finns både mindre företag där bönder går samman, stora energibolag och kommuner. De bildar ett nätverk av anläggningar, från Skåne till Norrbotten. I flera fall samarbetar företag i olika branscher för att ta tillvara varandras avfall och göra biogas av det. På så sätt skapas synergieffekter i flera delar av samhället.
- De åtgärder vi beviljar i dag utgör det största beslutstillfället sedan Klimatklivet startade 2015. Att vi får in många ansökningar samt att regeringen föreslår att skjuta till ytterligare 500 miljoner kronor redan i år, ger oss möjlighet att fortsätta utveckla Klimatklivet mot ännu större klimatnytta, säger Carl Mikael Strauss, enhetschef på Naturvårdsverket.
Sedan Klimatklivet startade 2015 har 478 ansökningar om laddplatser godkänts, som sammanlagt får drygt 159 miljoner kr i stöd. Ungefär lika mycket pengar kommer de som fått stöd att själva bidra med.
Totalt ska 3,5 miljarder kronor fördelas inom Klimatklivet under perioden 2015-2020, vilket tillsammans med stödmottagarnas investeringar innebär 8 miljarder till klimatåtgärder på lokal nivå. Pengarna går till klimatinvesteringar i exempelvis i kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting. Det gäller alla typer av klimatinvesteringar som energikonverteringar, laddstationer för elbilar, fjärrvärme och minskade lustgasutsläpp.

Anmäl dig till Klimatsmart Vagnpark den 27 april

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favorit

Du kanske också gillar...

Kommentera