Tillgång till bilvaljaren.se på Tjänstebilsfakta!

Du som är abonnent på Tjänstebilsfakta kan beräkna TCO på ett korrekt sätt.

Via Tjänstebilsfakta finns möjlighet att använd det webbaserade verktyget bilvaljaren.se för att göra TCO beräkningar på din vagnpark.

Då inköps nivåer kopplat till tex prisbasbelopp har blivit ett allt trubbigare sätt att hålla koll på bilens kostnader, har allt fler företag gått över till att bestämma inköpen utifrån TCO, dvs bilens totala kostnad under innehavstiden.

Svårigheten för företagen är hur man skall kunna beräkna TCO på ett korrekt sätt utan att behöva lägga ner en massa tid på att beräkna de olika kostnadsvariablerna som ingår i kalkylen.

Med bilvaljaren.se så räcker det med att man anger vilken bil man är intresserad av, hur länge man tänker ha den och hur mycket den körs varje år så har man en TCO kalkyl klar.

För den som tycker om att ha kontroll på kostnaderna i sin vagnpark finns möjlighet att via bilvaljaren.se skaffa ett abonnemang där man använder sina egna rabattavtal och finansieringsavtal och bilval för att på så sätt få ett verktyg som är helt anpassat efter den egna bilpolicyn.