Bilmarknaden i januari 2024

Mobility Swedens försäljningsstatistik för januari 2024 visar att det registrerades 17 164 personbilar i januari vilket är 7% lägre än genomsnittet för de senaste 5 åren. Det som är oroande för miljön är att andelen elbilar sjönk till 29% jämfört med helårs siffrorna för 2023, som var 39%.

Det är företagskunderna som står för majoriteten av både nyregistreringarna och elbilsförsäljningen. Företagen står för 70% av nyregistreringarna och 80% av alla elbilsregistreringarna under månaden.

Ronny Svensson VD på Ynnor AB, kommenterar:

- Det är sant att många hushåll har begränsade möjligheter när det gäller disponibel inkomst och möjligheten att få krediter för att köpa en bil blir mindre

-Detta kan vara en av orsakerna till den trögare utvecklingen på privatmarknaden för bilförsäljning och elbilar.

-Det återstår för bilhandeln att skifta fokus till företagsmarknaden för att nå framgång under 2024.

-Vi ser också att det är regeringens styrmedel och incitament som  spelar en avgörande roll. Genom att införa åtgärder som gör det mer attraktivt och ekonomiskt fördelaktigt för hushåll att köpa elbilar eller andra fordon, kan man potentiellt öka efterfrågan och göra det mer tillgängligt för fler.

Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, påpekar att det är för tidigt att dra alltför stora slutsatser efter den första månaden på året. Den långsiktiga trenden med en trög privatmarknad för elbilar verkar dock fortsätta. Hon betonar också vikten av styrmedel från regeringen för att stimulera marknaden och öka efterfrågan på elbilar.

När det kommer till lätta lastbilar, såg man en relativt positiv utveckling i januari med 2 690 nyregistrerade fordon, varav cirka 27 procent var eldrivna. Den höga andelen eldrift förklaras främst av förbättrad leveransförmåga från orderböckerna.

Dessutom förväntas det nyligen beslutade stödet från regeringen för lätta ellastbilar, som blir tillgängligt från den 13 februari, att ge ytterligare positiva effekter under innevarande år.