Bilmarknaden 2024: En Djupdykning i Förändringar och Utmaningar

Året 2024 kommer att präglas av omvälvningar och utmaningar på bilmarknaden i Sverige. Med en svår lågkonjunktur som råder, både för hushåll och företag, står branschen inför en rad komplexa faktorer som kommer att forma framtiden för bilförsäljningen. Ynnor, en aktör med lång erfarenhet inom bilhandeln, ger oss en inblick i de förväntade trenderna på bilmarknaden under 2024.

Företagsförsäljning Tar Ledningen

Enligt Ynnors bedömning kommer den juridiska försäljningen att dominera bilmarknaden under 2024. Företagsmarknaden förväntas öka i relation till 2023, medan försäljningen till privatpersoner kan komma att minska med upp till 80% under de första två kvartalen. Banker och finansbolag har infört strängare kreditgivningskrav, vilket kan leda till att fler kreditansökningar avslås. Även räntehöjningarna kan ha en betydande påverkan på privatmarknaden. Med minskade disponibla inkomster för hushåll kan kostnaderna för bil ägande bli en större del av hushållsbudgeten. Detta kommer sannolikt att påverka försäljningen negativt och göra det svårare för konsumenter att finansiera sina bilköp.Denna nedgång förväntas dock återhämta sig under det tredje och fjärde kvartalet.

Utmaningar i Återförsäljarleden

En av de mest påtagliga riskerna för bilhandeln är återförsäljarleden som tidigare har fokuserat på privatförsäljning, inklusive privatleasing. Med konsumentförsäljningen i nedgång kan dessa återförsäljare stå inför en utmaning. De behöver omstrukturera sin affärsmodell och rikta in sig på företagsförsäljning för att överleva i den förändrade marknaden.

Företagsförsäljning kräver en djup förståelse för företagens behov och krav. De vinnande aktörerna kommer att vara de som kan erbjuda expertis inom de områden som företagen efterfrågar. Bristen på sådana säljare som är specialiserade på företagsförsäljning och kan fungera som rådgivare för företagskunder, kommer att vara en utmaning som måste övervinnas.

Prissänkningar och Rabatter

För att locka privatpersoner att köpa bilar kommer bilbranschen sannolikt att sänka priserna och erbjuda ökade rabatter. Hyresupplägg och privatleasingalternativ kommer att göra det enklare för konsumenter att skaffa nya bilar.

Elektrifiering Stannar Upp

En oroande trend är att elektrifieringen av fordonsflottan kan stanna upp under 2024. Efterfrågan bland privatkunder för elbilar förväntas vara svag, och detta kan påverka målet om att öka andelen elbilar på vägarna. Styrmedel och incitament från regeringen kan vara avgörande för att driva elektrifieringen framåt.

Sammanfattning

Bilmarknaden står inför en rad utmaningar under 2024. Företagsförsäljning kommer att vara den ledande sektorn, och företag som kan erbjuda expertis och rådgivning kommer att vara framgångsrika. På konsumentmarknaden kommer prissänkningar och rabatter att vara nyckelfaktorer för att stimulera efterfrågan, samtidigt som räntehöjningar och strängare kreditgivningskrav kan bromsa försäljningen. Elektrifieringen kan stanna upp om inte rätt åtgärder vidtas.