Bilia och Volvo Cars har träffat överenskommelse om framtida samarbete

Pressmeddelande

Bilia har idag träffat en principiell överenskommelse med Volvo Car Sverige AB och Volvo Car Norway AS om ett framtida samarbete och dess huvudsakliga villkor. Bilia är mycket stolta och glada över det fortsatta förtroendet att sälja nya Volvobilar och ser fram emot att tillsammans med Volvo Cars driva transformationsprocessen mot morgondagens bilåterförsäljare, med fokus på en modern och bekymmersfri kundupplevelse.

I Sverige kommer Bilia fortsatt att vara återförsäljare för nya Volvobilar i storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, medan Bilia i Norge kommer att lämna storstadsområdet Oslo. Sammantaget innebär överenskommelsen med Volvo Car Sverige AB och Volvo Car Norway AS att Bilia kommer att få auktorisationen att sälja nya Volvobilar och bedriva serviceverksamhet för 34 anläggningar i Sverige och för 10 anläggningar i Norge. ”Vi är väldigt glada att även framöver få bedriva Volvoverksamhet på 44 anläggningar i Sverige och Norge. Vi är stolta och glada att tillsammans med Volvo Cars uppfylla våra gemensamma ambitioner utifrån Volvokundernas förväntan om en fysiskt och digital upplevelse som kombineras sömlöst”, säger Per Avander, CEO för Biliakoncernen.

Som ett resultat av denna överenskommelse har Bilia träffat en bindande avsiktsförklaring om att sälja fyra anläggningar i Skaraborg till Bröderna Brandt Personbilar AB. Försäljningen förväntas ske den 1 januari 2022. Anläggningen i Uppsala kommer att säljas till en tredje part, vilket förväntas ske den 1 juli 2022. Förhandling avseende försäljning samt utvärdering av alternativa verksamheter pågår för fyra mindre anläggningar i Bergslagen. Bilia kommer inte att få auktorisationen för ytterligare tre anläggningar i Sverige, varför Bilia framöver avser bedriva annan verksamhet i dessa anläggningar. I Norge kommer, i enlighet med överenskommelse med Volvo Car Norway AS, tre anläggningar belägna i Osloområdet att säljas till det nyetablerade bolaget Volvo Car Stor-Oslo AS per den 1 juli 2022.

De anläggningar som Bilia har för avsikt att sälja eller ersätta med annan verksamhet har bedrivit försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo samt i Sverige delvis även för Renault. Dessa anläggningar har i genomsnitt under de senaste tre åren tillsammans redovisat en nettoomsättning om totalt cirka 6,2 Mdr samt ett rörelseresultat om cirka 280 Mkr.

Parterna kommer nu att inleda slutliga avtalsförhandlingar, vilka förväntas vara slutförda under hösten. Samtliga överlåtelser är villkorade godkännande från den svenska och den norska konkurrensmyndigheten.
Mathias Nilsson, VD Bilia Personbilar AB i Sverige, säger:
”Bilia i Sverige är glada och stolta över att tillsammans med Volvo skapa och lansera nya affärsmodeller som kombinerar en fysiskt och digital kundupplevelse i enlighet med Volvokundernas förväntningar. Bilia vill, och är övertygade att vi kan, bidra till den transformationsprocess som vi tillsammans vill genomföra. För Bilia är Volvo en betydelsefull och stark partner som är mycket viktig för Bilias fortsatta utveckling.”

Frode Hebnes, VD Bilia Personbil AS i Norge, säger:
“Vi är glada att vår 88 år långa och stolta historia tillsammans med Volvo i Norge nu kommer att fortsätta in i en spännande framtid, med modern distribution och kundinteraktion. Vi tror att detta, kombinerat med Volvos starka elektrifieringsstrategi i en mycket elektrifierad norsk bilmarknad, kommer att göra oss mycket konkurrenskraftiga även i framtiden. Hos Bilia kommer vi att ha hundratals mycket kompetenta och
entusiastiska anställda, som är fullt engagerade i att skapa fortsatt framgång för Volvo i Norge.”

Jessica Span, VD Volvo Car Sverige AB, säger:
”De senaste månaderna har vi haft en konstruktiv dialog med Bilia om vad Volvo Cars förväntar sig av en framtida partner. Framgent är vi nöjda med att Bilia arbetar för att implementera vår strategiska inriktning, och levererar på vår ambition att erbjuda våra kunder den bästa möjliga upplevelsen när de möter vårt varumärke, oavsett om det är online eller i handlarnas bilhallar. Tack vare detta kommer Volvo Cars att stå starka att lansera en ny affärsmodell baserad på online-försäljning och direkta kundrelationer som
ger en sömlös kundupplevelse.”

Rita Kristin Broch, VD Volvo Car Norway AS, säger:
”Vi är nöjda med att fortsätta ha Bilia som partner i Norge. Bilia har stor Volvo-erfarenhet och kunnig personal som kan våra produkter och tjänster. Företaget kommer framåt att spela en viktig roll i Volvos nätverk och vi är glada att vi har en överenskommelse på plats i linje med vår strategiska inriktning.”

Göteborg den 1 oktober 2021
Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021, kl. 08:00.

(Bild från Bilia Stenungssund)