Bilhandeln växer på begagnatmarknaden

I maj minskade begagnatförsäljningen till privatpersoner med 0,4 procent jämfört med samma månad 2018. Bilhandeln ökade med 6,8 procent, medan den fortfarande något större privatmarknaden minskade med 4,7 procent.

Under maj månad såldes det 103 240 begagnade bilar till privatpersoner, vilket är 402 färre än i maj 2018, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.
- Efterfrågan av begagnade fordon är fortsatt mycket stark i en situation där det idag råder brist på nyare begagnade fordon i Sverige, vilket påverkar med stigande priser på begagnade fordon. Fortsatt låga räntor och den svaga kronan är bidragande orsaker till efterfrågan, säger Peo Siwertson, General Manager på BCA.
Bilhandeln sålde totalt 47 602 begagnade bilar till privatpersoner under maj månad, vilket är en ökning med 6,8 procent jämfört med samma månad förra året.
Bilhandeln tar nu tydligt marknadsandelar från privatmarknaden där hanteringen av inbytesbilen blir allt viktigare för bilhandeln.
- Maj är den bästa majmånaden någonsin för begagnade personbilar från bilhandeln till privatpersoner, och visar på en fortsatt trend där privatmarknaden väljer en begagnade personbilar i stället för en ny i allt större utsträckning, säger Peo Siwertson.
Även om begagnatförsäljningen mellan privatpersoner fortfarande är större än bilhandelsförsäljningen, så minskar avståndet. I maj minskade begagnatförsäljningen mellan privatpersoner med 4,7 procent, jämfört med samma månad förra året, och uppgick till 52 757 bilar. Skillnaden är nu mindre än 10 procent.
I maj såldes dessutom 2 881 begagnade personbilar till privatpersoner direkt från företag, som inte är bilhandelsregistrerade.