Bilexport hot mot fossilfri fordonsflotta

Förra året var antalet avregistrerade gasbilar lika många som de som såldes nya. De flesta var högst fem år gamla och såldes till utlandet. Även många nya supermiljöbilar exporteras.
- Bristen på incitament för privatpersoner att köpa en begagnad gas- eller laddbil hotar den politiskt beslutade omställningen till fossilfri fordonsflotta, konstaterar Ronny Svensson på Ynnor AB, som arrangerar heldagsseminariet Klimatsmart Vagnpark i Stockholm den 29 maj.

2017 exporterades 64 390 personbilar. Det var en kraftig ökning jämfört med året innan, då 39 456 bilar exporterades.
En majoritet av de bilar som exporterades förra året var bensin- och dieseldrivna. Sett till andel av antalet fordon i trafik är däremot exporten av elbilar, laddhybrider och speciellt gasbilar påfallande hög.
Trots att nästan 4 000 nya gasbilar registrerades förra året, var antalet gasbilar på de svenska vägarna i stort sett oförändrat. Det beror på att nästan lika många avregistrerades, och de flesta exporterades. Av dessa exporterade gasbilar, totalt 2 604 stycken förra året, var mer än hälften, 1 390, högst fem år gamla, och ytterligare 985 var mindre än tio år gamla.
- Denna utarmning av underlaget för att kunna bygga ut en gastankningsinfrastruktur är något vi kommer att prata mer om på Klimatsmart Vagnpark, som gästas av bland annat Biogas Öst, Mattias Bergman från Bil Sweden och mobilitetsexperten Anders Roth.
Av de knappt 2 000 laddhybrider som avregistrerades 2017 gick i princip alla (1 938 av 1 980) på export. Resten skrotades. Att det inte är så många som skrotas är inte så konstigt, eftersom alla dessa bilar är högst fem år gamla. Av de 455 elbilar som avregistrerades förra året exporterades 414 stycken, och alla utom en av dessa var högst fem år gamla.
- Vi har flera gånger tidigare flaggat upp för att exporten av alternativt drivna bilar hotar omställningen till fossilfritt, utan att mycket har hänt, säger Ronny Svensson.
Med det nya bonus malus-systemet som börjar gälla 1 juli införs en karens så att den som köper en klimatbonusbil får bonusen utbetald efter sex månader, om ägarbyte inte skett. Däremot är fortfarande inte några styrmedel riktade till den som köper en begagnad laddbil.
- De flesta laddbilar exporteras till Norge, där även begagnatköpare slipper vägtullar, får köra i bussfil och parkera gratis. Men i Sverige skulle sådant vara otänkbart, eftersom känslan är att man vill få bort alla bilar från städerna, säger Ronny Svensson, som på Klimatsmart Vagnpark får tillfälle att prata bilar i innerstaden med Karin Ernlund, (C)-gruppledare i Stockholms stadshus, som vill införa miljözoner i Stockholm.
Uppgifterna kommer från Trafikanalys, vars statistik baseras på uppgifter från Vägtrafikregistret. Avregistrering innebär att fordonet tas bort permanent från Vägtrafikregistret. Den vanligaste orsaken till en avregistrering är att fordonet skrotas. Även fordon som exporteras ur Sverige ska avregistreras.

Läs mer och anmäl dig till Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart Vagnpark i Stockholm den 29 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera