Bilar

Tjänstebilsfaktas bildatabas är Sveriges största.

Förutom att söka direkt i bildatabasen, så kan du hålla dig uppdaterad om kommande modeller och vilka aktuella modeller som miljöklassas utifrån aktuell miljöbilsdefinition. Under Nya bilar kan du se vilka bilar som är inlagda senast i bildatabasen. Listorna uppdateras kontinuerligt.

För att kunna räkna ut hur mycket det kostar att köra bilen och ha den tjänstebilen, uppdaterar vi kontinuerligt såväl bränslepriser som räntor och basbelopp.

Även Tjänstebilsfaktas kalkyler styrs av värdena i bildatabasen.