Bil Sweden varnar för stöd till efterkonvertering

Från intresse- och branschorganisationer är reaktionerna blandade på det miljöpartistiska språkröret och ministern Per Bolunds förslag om en konverteringsbonus. Kritiken kommer främst från branschorganisationen Bil Sweden.

Regeringen har redan föreslagit att köpare av efterkonverterade, nya gasbilar ska få den klimatbilsbonus på 10 000 kr som köpare av fabriksmonterade gasbilar får redan idag inom ramen för bonus malus-systemet. Köpare av etanolbilar har däremot inte rätt till någon klimatbilsbonus.
Per Bolunds nya förslag om konverteringsbonus gäller såväl gas- som etanolbilar. Stödet för etanolkonvertering föreslås bli max 5 000 kr och för gaskonvertering max 20 000 kr.
- Konvertering ger klimatnytta så fort bilen rullar ut ur verkstaden och tankas med det nya bränslet. Det ger dubbel nytta eftersom en fossilbil byggs om till förnybar drift, kommenterar Anna Lindén, 2030-sekretariatet, som under hösten drivit frågan om stöd för efterkonvertering.
Även branschföreningen Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, tycker förslaget är utmärkt och ser att efterkonvertering till E85 har den största potentialen att snabbt sänka koldioxidutsläppen.
Verkstadsföreningen, SFVF, som ställer sig bakom förslaget, uppger att varje mekaniker kan konvertera 50 bilar per år. Man uppskattar att metangasen räcker till en miljon gasbilar.
- Vi kan konvertera bilar från årsmodell 2010, vilket betyder att 800 000 bilar kan konverteras till metangas. Det leder i sin tur till att vi kan och kommer nyanställa för att ställa om snabbare till miljövänligt drivmedel, säger Bo Ericsson, VD för SFVF.
BIL Sweden är inte lika positiva. Man flaggar upp för att vid efterkonvertering gäller inte längre tillverkarens garantier eller åtaganden som är relaterade till ombyggnationen. Istället ska den som utför konverteringen ge likvärdiga garantier eller försäkringar och även se till att materialsatsen är typgodkänd eller motsvarande, enligt gällande lagstiftning för efterkonvertering.
Bil Sweden poängterar också att nya bilar är renare och säkrare än äldre bilar. Efterkonvertering kan bromsa upp förnyelsen av fordonsflottan och elektrifieringen, vilket riskerar att försena klimatmålen, enligt Bil Sweden.

Du får veta allt om skattenyheterna 2020 på Ynnors Tjänstebilsdagar i december. Läs mer och anmäl dig här