Bil Sweden kritiserar WLTP

Att regeringen väljer att införa WLTP i bonus malus-systemet från årsskiftet är olyckligt. Det säger branschorganisationen Bil Swedens VD Mattias Bergman i en kommentar till regeringens budget, där han ger förslag på fyra åtgärder för att göra bonus malus-systemet effektivare.

Det är välkommet att regeringen fortsätter att satsa på laddinfrastruktur för bilar, bussar och lastbilar, säger Bil Swedens VD Mattias Bergman i en kommentar till regeringens budget.
- Industrin är beredd att satsa stora belopp för att ta fram konkurrenskraftiga elektriska fordon. Då gäller det att politiken också gör sitt och investerar i utbyggd laddinfrastruktur och inför rätt styrmedel, konstaterar han.
Däremot anser han det vara olyckligt att införa WLTP i bonus malus-systemet till årsskiftet.
- Vi vet att inom de kommande två åren lanseras ytterligare ca 100 elbilsmodeller och lika många laddhybrider på den svenska marknaden vilket då ger konsumenterna fler val, säger han.
I januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna sägs också att en översyn av bonus malus-systemet ska göras redan nästa år.
-  Att förändra skattesystemet två gånger inom loppet av två år är inget önskvärt scenario. Både branschen och konsumenten behöver tydlighet och framförhållning och inte mer av ryckighet, säger Mattias Bergman, som tycker det är viktigt att nästa års revision förutsättningslöst utvärderar bonus malus-systemet för att så effektivt som möjligt styra mot minskad klimatpåverkan.

BIL Sweden föreslår fyra åtgärder för att göra systemet effektivare:

  • fördela malusen på till exempel sju år för att driva på förnyelsen av fordonsflottan.
  • Utforma systemet teknikneutralt och premiera även bilar som körs på till exempel E85 och HVO100.
  • Ta hänsyn till transportnyttan och differentiera utformningen av malusen för till exempel personbilar och lätta lastbilar.
  • Höj den begränsade bonusen för privatleasing och tjänstebilar.

- Det är viktigt att alla lösningar som leder till minskad klimatpåverkan premieras så att fler kan välja rätt bil och bidra utifrån sina förutsättningar och behov. Vi är gärna med i den dialogen, avslutar Mattias Bergman.

Bil Swedens tekniske expert Ulf Svensson kommer till Ynnors heldagskonferens Bilar i Jobbet för att prata om det WLTP-baserade bonus malus-systemets effekter på lätta lastbilar. Se hela programmet här

Läs mer och anmäl dig här