Beslutet om bilförmån klubbas 2 juni

Beslutet om den omdiskuterade, och hårt kritiserade, propositionen gällande justering av bilförmån närmar sig med stormsteg. Riksdagen kommer att fatta beslut i frågan den 2 juni 2021 och de nya reglerna väntas träda i kraft endast en månad senare, den 1 juli.

Ronny, VD på Ynnor AB är kritisk till förslaget och det korta tidsintervallet mellan beslut och verkställande:
”Det är verkligen tråkigt att ett beslut ska fattas mindre än en månad innan det väntas träda i kraft. Det är på gräsen till oförskämt. För mig är det här en hjärtefråga och jag tror tyvärr att förslaget blir verklighet den 1 juli i år, även om det strider mot all logik. Den 1 januari 2022 hade varit bättre ur alla synvinklar.”

Förslaget syftar bland annat till att förenkla hanteringen av bilförmånsberäkning och ge en tydligare bild av förmånsvärdet vid bilförmån gentemot kostnaden för innehav av en privatägd bil. I stora drag handlar det om att två delkomponenter vid beräkningen ändras, det prisrelaterade beloppet och det ränterelaterade beloppet.

Läs mer om vad propositionen innebär.