Beslut om miljözoner

Regeringen har beslutat att kommuner från och med 1 januari 2020 ska kunna införa två nya miljözoner för personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon. Sedan tidigare finns miljözon 1 för tunga fordon.
Det är kommunerna själva som bestämmer om och var miljözoner ska finnas.

Miljözon klass 1 (dagens miljözon)
I miljözon klass 1 får alla lätta fordon köra. För tunga fordon gäller tillträde i miljözon klass 1 enligt gällande bestämmelser.

Miljözon klass 2
I miljözon klass 2 ställs krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastfordon. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordon med såväl bensinmotor som dieselmotor tillhöra utsläppsklass Euro 5 eller bättre. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med dieselmotor. Från den tidpunkten ska dieselbilar uppfylla kraven för Euro 6 för att få köra i miljözon klass 2.

Miljözon klass 3
I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro 6. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

I bestämmelserna om de nya typerna av miljözoner finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. Till exempel undantas fordon som används i samband med färdtjänst, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.
Utformningen av de beslutade miljözonsbestämmelserna överensstämmer med det besked regeringen lämnade den 23 mars i år.

Läs mer och anmäl dig till heldagsseminariet Företagets bilinnehav med Ronny Svensson i Stockholm den 6 september

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera